Valmont Nederland - Social Return

Social Return

Social-return
Duurzame ontwikkeling biedt Valmont zowel uitdagingen als nieuwe kansen.

De eerste stap naar duurzame investering in mens én stad:
Valmont heeft besloten duurzame ontwikkeling explicieter toe te voegen aan de gewenste bedrijfsvoering.

De uitdaging is de impact van de producten en bedrijfsactiviteiten van Valmont op de omgeving te beperken. Tegelijkertijd ziet Valmont mogelijkheden om de klanten te helpen aan hun behoeften op het gebied van duurzaamheid te voldoen met nieuwe producten en oplossingen. Valmont heeft er zich volledig toe gecommitteerd om haar rol te spelen in het inzicht verwerven in en voldoen aan de desbetreffende diverse uitdagingen, nu en in de toekomst. De in 2009 uitgevoerde LCA (levenscyclusanalyse) heeft duidelijke aandachtspunten voor de duurzaamheidsproducten van Valmont opgeleverd zoals Zero Emission Pole (ZEP)
Pilotcase Cradle 2 Cradle and social return.
De 300 masten, armaturen, lichtbronnen en kabels zijn volledig ontmanteld en opnieuw aangeboden als materiaal ten behoeve van recyclage in deze eerste stap. Uiteraard is er door Van Gansewinkel gezorgd voor een uitgebreide rapportage waarin staat hoeveel restafval en hoeveel ander materiaal aangeboden is voor hergebruik, met de daarbij behorende kosten en opbrengsten. Deze studie is nodig om te bepalen hoe een lichtmast er na einde levensduur uit ziet, wat nog direct bruikbaar is en om te bepalen hoe Valmont in de toekomst haar producten moet ontwerpen zodat ze volledig cradle-to-cradle kunnen worden ingezet na het einde van de levensduur. Deze analyse met de pilot-case in Maastricht heeft duidelijk gemaakt dat het merendeel van de milieuvoetafdruk van Valmont bepaald wordt door de input van grondstoffen.

Om de nodige stappen richting cradle-to-cradle te kunnen maken stellen wij voor een dergelijk onderzoek samen te gaan doen met de gemeente. Hierbij zal een stappenplan gevolgd worden waarbij we allereerst ZEP inzetten als masten voor de gemeente, vervolgens een pilot-test case starten waarbij we de oude lichtmasten gelijk aan project  samen met van Gansewinkel, gaan aanbieden voor recyclage, met de daarbij behorende rapportage. De de-assemblage zou dan onder supervisie van Van Gansewinkel gedaan kunnen worden door de Gemeentelijke sociale werkplaats. Zo is de cirkel rond en investeert ook Valmont in Social Return.